Į viršų

Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politik reglamentuoja UAB “Savex” valdomos elektroninės parduotuvės www.savexgalerija.lt (toliau – Interneto parduotuvė) naudotojo pagrindinius asmens (toliau – Duomenų subjektas) duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Interneto parduotuvę administruoja UAB “Savex”, buveinės adresas: Kalno g. 19, Vladikiškių k., LT-56180 Kaišiadorių r., įmonės kodas 110667865 (toliau – Duomenų valdytojas), kuris nustato duomenų subjekto tvarkymo priemones ir tikslus.

Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet kuris fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto parduotuvės paslaugomis. Naudodamiesi www.savexgalerija.lt svetaine Duomenu subjektas sutinka su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos. Susipažinę su Privatumo politika laikoma, kai Duomenų subjektas registruodamasis svetainėje pažymi , kad susipažino su tvarka.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “BDAR”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą nuostatais, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymais.

2. ASMENINIAI DUOMENYS

2.1. Duomenų valdytojas renka duomenis šiais tikslais:

Internetinės prekybos vykdymo tikslu:

  1. Registracijos svetainėje: Vartotojo vardas; elektroninio pašto adresas; slaptažodis
  2. Duomenų subjekto indentifikavimui: Vardas; Pavardė;
  3. Susisiekimui su Duomenų subjektu: telefono numeris; elektroninio pašto adresas;
  4. Prekių pristatymui: prekių pristatymo adresas;
  5. Pirkimo procedūrai įvykdyti bei buhalterinės apskaitos tikslais: apmokėjimo būdas; banko sąskaitos duomenys.

Tiesioginės rinkodaros tikslu: Vardas; Pavardė; gimimo data (amžius); lytis; vietovė; telefono numeris; elektroninio pašto adresas.

2.2 Asmens duomenų atskleidimas

Duomenų valdytojas naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje, tokių kaip kurjerių tarnybų, tiesioginės rinkodaros ir (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.

Duomenų subjekto duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti subjekto teisėtus interesus.

Duomenų valdytojas įsipareigoja ir privalo saugoti prisijungimo prie Internetinės parduotuvės svetainės Paskyros slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus Asmens duomenis.

2.3 Asmens duomenų saugojimo terminai

Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie:

Asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Internetinės parduotuvės svetainėje vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Duomenų subjekto pasinaudojimo Internetine parduotuve;

Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo Duomenų subjekto sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, gavimo dienos;

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą (-us) tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Apie tai informuoti elektroniniu laišku adresu info@savex.lt arba skambinti bendruoju klientų konsultavimo telefonu +370 610 23545 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių.

3. SLAPUKAI

*__Secure-* – Sukuria interneto svetainės vartotojo pomėgių profilį, leidžiantį pateikti asmeniškai parinktas ir aktualias reklamas. Galioja 12 mėnesių.

*SIDCC – yra saugos slapukas, skirtas apsaugoti vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos. Galioja 12 mėnesių.

*SAPISID – Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. Galioja 13 mėnesių.

*SSID – Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. Galioja 13 mėnesių.

*HSID – Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. Galioja 13 mėnesių.

*APISID – Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. Galioja 13 mėnesių.

*SID – Leidžia „Google“ rinkti naudotojų informaciją apie „YouTube“ priglobtus vaizdo įrašus. Galioja 13 mėnesių.

*NID – Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. Galioja 6 mėnesius.

*1P_JAR – „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. Galioja iki svetainės uždarymo.

*OTZ – Renkama nuostatų informacija, naudojama reklamos tikslais. Galioja 1 mėnesį.

*SEARCH_SAMESITE – Nustato, kada slapukai gali būti siunčiami tarp svetainių, kad naudotojai būtų apsaugoti. Galioja 6 mėnesius.

*CONSENT – „Google“ reklamavimo tikslais naudojami slapukai. Galioja 13 mėnesių.

*AEC – užtikrina, kad naršymo seanso užklausas teikia naudotojas, o ne kitos svetainės. Šie slapukai neleidžia kenkėjiškoms svetainėms veikti naudotojo vardu be jo žinios. Galioja 6 mėnesius.

*catAccCookies – Skirtas valdyti slapukų informacijos juostos rodymą. Galioja vieną mėnesį.

*pll_language – Slapukas naudojamas išsaugoti lankytojo kalbą. Galioja 12 mėnesių.

*wordpress_test_cookie – WordPress slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*SOCS –  naudojamas siekiant saugoti naudotojo būseną dėl slapukų pasirinkimo. Galioja 13 mėnesiu

*twk_uuid_*- Šiuo slapuku identifikuojamas unikalus vartotojas tikralaikių pokalbių langelyje svetainėje savexgalerija.lt.  Galioja 6 mėnesius.

*yith_woocompare_list – Suteikia vartotojams galimybę kurti, užpildyti, valdyti ir dalytis jų pageidavimų sąrašais, leidžiant analizuoti jų pomėgius ir poreikius tobulinti rinkodaros strategijas. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*woocommerce_cart_hash – Saugo užkoduotą eilutę, vaizduojančią „WooCommerce“ pirkinių krepšelio turinį. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*wp_lang – Išsaugo informaciją apie WordPress svetainės administravimo prieigoje pasirinktą kalbą. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*wp-settings-time-9 – Naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją. Slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos. Galioja 12 mėnesių.

*twk_idm_key – Tawk.to slapukas, naudojamas naudotojo įsiminimui, kad būtų galima susieti ankstesnius pokalbius.  Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*TawkConnectionTime – Tawk.to slapukas, naudojamas nustatyti prisijungimo laiką. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*cookieyes-consent – CookieYes nustato šį slapuką, kad prisimintų naudotojų sutikimo nuostatas, kad jų nuostatos būtų gerbiamos vėlesnio apsilankymo šioje svetainėje metu. Ji nerenka ir nesaugo jokios asmeninės svetainės lankytojų informacijos.

*wp_woocommerce_session_* –  saugo atliekamus veiksmus parduotuvėje. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*woocommerce_items_in_cart – Padeda įskiepiui „WooCommerce“ nustatyti, kada keičiasi krepšelio turinys/duomenys. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*tk_ai – Slapukas naudojamas anoniminio kontakto administracinėje panelėje atpažinimui. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*_fbp – Slapukas naudojamas stebėti ir saugoti informaciją svetainės lankomumą. Galioja 3 mėnesius.

*PHPSESSID – Šis slapukas išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus. Galioja iki interneto svetainės lango uždarymo.

*_ga – Slapukas _ga, įdiegtas „Google Analytics“, apskaičiuoja lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebi svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitoje. Slapukas išsaugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams atpažinti. Galioja 13 mėnesių.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
4.2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto parduotuve trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto parduotuvės naudojimą. Interneto parduotuvės teikėjas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto parduotuve trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų subjekto veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
4.3. Duomenų tvarkytojas pasilieka teisę koreguoti Privatumo Politiką. Prieš pradėdami naudotis Interneto parduotuve, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamiesi Interneto parduotuvėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Politikos.